Klargester BioSafe minirenseanlegg

Nå med et større slamlager som bidrar til maks en tømming i året ved normalt bruk (6 pe eller 1 hus). Anlegget er SINTEF sertifisert iht. NS-EN-12566-3 og er komplett, samt bidrar til rask og enkel installasjon. BioSafe er et effektivt renseanlegg basert på teknologien MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor). Ved bruk av MBBR renseteknologi oppnås en robust og effektiv renseprosess.

Produktfordeler

 • Konkurransedyktig priset
 • SINTEF sertifisert iht. NS-EN12566-3
 • Komplett løsning, Alt-i-ett-tank
 • En slamtømming i året ved normal bruk
 • Enkel installasjon og drift
 • Krever ikke overbygg
 • Enkelt og kompakt design
 • Robust anlegg med lang levetid


Teknisk informasjon:

- NRF nr.: 3241231
- Antall boliger: 1
- Antall pe: 6
- Bredde (mm): 1620
- Høyde (mm): 2220
- Lengde (mm): 4100
- Diameter innløp (mm): 110
- Diameter utløp (mm): 110
- Høyde innløp (mm): 1410
- Høyde utløp (mm): 1310
- Vekt ca. (kg): 465
- Effektivt slamlagringsvolum (m3): 3,3

Ofte stilte spørsmål

Å installere et minirenseanlegg selv kan være en kompleks oppgave som krever spesifikk kunnskap og ferdigheter. Her er noen viktige punkter å vurdere før du bestemmer deg for om du skal gjøre det selv eller få profesjonell hjelp:

1. Lovkrav og tillatelser

 • Byggesøknad: Du må sende inn en byggesøknad til kommunen. Denne inkluderer tekniske beskrivelser og plassering.
 • Miljøtillatelse: En utslippstillatelse fra kommunen eller fylkesmannen er nødvendig.
 • Sertifisering: Minirenseanlegget må være SINTEF-sertifisert i henhold til NS-EN 12566-3.

2. Tekniske ferdigheter

 • Grunnarbeid: Graving og forberedelse av området der anlegget skal installeres.
 • Installasjon: Montering av anlegget og tilkobling til eksisterende avløpssystemer.
 • Elektrisk arbeid: Hvis anlegget krever elektrisk tilkobling, må dette gjøres i samsvar med forskriftene.

3. Vedlikehold og drift

 • Vedlikeholdsavtale: Det anbefales å ha en serviceavtale for regelmessig tømming og vedlikehold.
 • Nabovarsel: Du må informere naboene om installasjonen.

4. Krav til profesjonell hjelp

 • Kompleksitet: På grunn av kompleksiteten og kravene kan det være nødvendig å involvere sertifiserte fagfolk.
 • Ansvarsretter: For større anlegg kreves det at ansvarlige prosjekterende og utførende har ansvarsretter.

Minirenseanlegg gir flere miljøfordeler, inkludert:

 • Renere vannutslipp:
  Minirenseanlegg behandler avløpsvannet på en effektiv måte, noe som resulterer i renere vannutslipp. Dette bidrar til å redusere forurensning og beskytte lokale vannkilder og økosystemer.
 • Mindre belastning på offentlige kloakksystemer:
  Ved å behandle avløpsvann lokalt reduserer minirenseanlegg belastningen på offentlige kloakksystemer. Dette kan forhindre overløp og avlastningsutslipp, som kan forurense vannveier under perioder med heftig nedbør. 
 • Redusert energiforbruk:
  Minirenseanlegg er vanligvis mindre energikrevende enn store sentrale renseanlegg. Dette bidrar til å redusere energiforbruket og klimagassutslippene knyttet til avløpsbehandling.
 • Lavere transportkostnader:
  Ved å behandle avløpsvann lokalt reduseres behovet for å transportere avløpsvann til fjerne renseanlegg, noe som reduserer energikostnadene og klimapåvirkningen forbundet med slik transport.
 • Minsket bruk av kjemikalier:
  Minirenseanlegg kan redusere behovet for bruk av kjemikalier i avløpsbehandlingsprosessen, da de ofte bruker biologiske metoder for rensing.
 • Fleksibilitet og skalerbarhet:
  Minirenseanlegg er ofte en praktisk løsning for områder der det ikke er tilgjengelige sentrale renseanlegg. De kan også være enkelt å installere og skalere etter behov.
 • Redusert risiko for vannbårne sykdommer:
  Effektiv avløpsbehandling med minirenseanlegg bidrar til å redusere risikoen for vannbårne sykdommer og beskytter folkehelsen.
 • Bevarelse av naturressurser:
  Ved å forbedre vannkvaliteten og redusere forurensning bidrar minirenseanlegg til bevaring av naturressurser og økosystemer.

Samlet sett gir minirenseanlegg en mer bærekraftig tilnærming til avløpsbehandling, med mindre miljøpåvirkning og bedre beskyttelse av vannressurser og økosystemer.

Et minirenseanlegg renser avløpsvann gjennom en kombinasjon av sedimentering, biologisk behandling og klaring. Renset vann kan trygt slippes ut i naturen, mens slammet håndteres separat. Moderne anlegg er effektive, kostnadseffektive og miljøvennlige, og sørger for at avløpsvannet behandles på en trygg måte.

Minirenseanlegg renser kloakken mer grundig enn septiktanker. Septiktanker skiller faste og flytende stoffer, mens minirenseanlegg bruker biologisk nedbrytning for å fjerne flere forurensninger.

Et minirenseanlegg, også kjent som et kompakt renseanlegg eller et prefabrikkert avløpsrenseanlegg, er en enhet designet for å behandle avløpsvann fra enkelte husholdninger, mindre boligområder eller mindre bedrifter. Disse anleggene er konstruert for å utføre avløpsrensing på stedet, typisk der tilgangen til offentlige avløpsnettverk er begrenset eller ikke tilgjengelig.

Minirenseanlegg er spesielt nyttige i områder der det ikke er tilgjengelig tilkobling til sentrale avløpssystemer eller der det er behov for lokal behandling av avløpsvann for å redusere miljøpåvirkningen. De er et viktig verktøy for å sikre forsvarlig håndtering av avløpsvann og beskytte miljøet lokalt.

Noen fordeler inkluderer effektiv rensing av avløpsvann, miljøvennlighet, mindre plassbehov sammenlignet med tradisjonelle renseanlegg, og muligheten til å bruke dem i områder uten offentlig kloakksystem.

Investering i et minirenseanlegg kan være en klok beslutning når det kommer til å håndtere avløpsvann på en effektiv og miljøvennlig måte. Men før du tar steget for å anskaffe et minirenseanlegg, er det viktig å ha innsikt i kostnadene som er knyttet til dette. I denne guiden vil vi gå gjennom de ulike faktorene som påvirker kostnaden et minirenseanlegg kan ha.

1) Type minirenseanlegg:

Kostnaden på et minirenseanlegg varierer avhengig av hvilken type system du velger. Det finnes forskjellige teknologier tilgjengelige, inkludert biologiske rensesystemer, kjemiske rensesystemer og mekaniske rensesystemer. Hver av disse har sine egne fordeler og kostnader. Det er viktig å diskutere dine behov og forventninger med en ekspert for å velge riktig type minirenseanlegg for deg.

2) Kapasitet:

Kostnaden på et minirenseanlegg påvirkes også av dets kapasitet. Et mindre system designet for en enebolig vil være billigere enn et større system som kan håndtere avløp fra flere husholdninger eller bedrifter. Kapasiteten må være tilpasset mengden av avløpsvann som skal behandles.

3) Installasjon og forberedelse av tomten:

For å installere et minirenseanlegg er det ofte nødvendig med forberedelse av tomten og legging av rørledninger. Kostnadene for grunnarbeid og installasjon kan variere avhengig av stedet og prosjektets kompleksitet. Det er viktig å inkludere disse kostnadene i budsjettet ditt.

4) Vedlikehold og drift:

Et minirenseanlegg krever regelmessig vedlikehold og drift. Dette inkluderer bl.a rengjøring, utskifting av filtre , overvåking av systemets ytelse, slamtømming, fellingsmiddel, samt regelmessig service på anlegget. Kostnaden for vedlikehold og drift kan variere avhengig av anleggets størrelse og kompleksitet. Sørg for at du har budsjettert for disse kostnadene når du vurderer å kjøpe et minirenseanlegg.

5) Tillatelser og forskrifter:

Før du installerer et minirenseanlegg, må du ta hensyn til de tillatelsene og forskriftene som gjelder i ditt område. Kostnadene for tillatelser og eventuelle nødvendige tilpasninger for å oppfylle forskriftene må tas med i beregningen.

6) Energiforbruk:

Driften av et minirenseanlegg kan kreve strøm til pumper og andre komponenter. Kostnaden for energiforbruket kan variere avhengig av systemets energieffektivitet og ditt forbruk. Sørg for at du tar hensyn til dette når du planlegger budsjettet.

7) Levetid og garantier:

Signert serviceavtale og riktig drift forlenger levertiden for minirenseanlegget.

En nøyaktig pris på et minirenseanlegg er vanskelig å gi da de ulike faktorene nevnt over styrer valget. Ta kontakt og vi henviser deg til nærmeste forhandler i ditt områder, som kan gi en mer presis pris basert på lokale krav og behov. 

Oppsummert er kostnaden for et minirenseanlegg en investering som kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert typen system, kvaliteten på materialer og konstruksjon, forberedelse av tomten og energiforbruket. Ved å gjøre grundig undersøkelse, diskutere dine behov med eksperter og planlegge budsjettet nøye, kan du sikre at du får den beste løsningen for dine avløpsbehov til en kostnad som passer din økonomi.

Et minirenseanlegg er en moderne og effektiv løsning for behandling av avløpsvann og det er viktig å vurdere om det passer for ditt spesifikke behov og situasjon. I denne guiden vil vi se nærmere på hvem som bør vurdere å installere et minirenseanlegg.

1. Eneboliger og fritidsboliger:

Eneboliger og fritidsboliger som ikke er koblet til det offentlige kloakksystemet kan ha nytte av et minirenseanlegg. Dette gir muligheten til å behandle avløpsvannet lokalt på eiendommen, uten behov for lange avløpsrør til kommunalt renseanlegg.

2. Hytter og avsidesliggende steder:

Hytter og eiendommer som ligger på avsidesliggende steder, der tilkobling til offentlig kloakk er vanskelig eller kostbart, kan ha stor utbytte av et minirenseanlegg. Dette gir muligheten til å ha et fungerende avløpssystem selv på steder utenfor allfarvei.

3. Mindre bedrifter og virksomheter:

Mindre bedrifter og virksomheter, spesielt de som ikke har tilgang til offentlige kloakksystem, kan installere minirenseanlegg for å håndtere avløpsvannet. Dette gir en miljøvennlig og kostnadseffektiv måte å håndtere avløpsvannet på.

4. Steder med høye krav til avløpsbehandling:

Noen steder og bransjer har strenge krav til behandling av avløpsvann på grunn av følsomme miljøområder eller nærhet til drikkevannskilder. I slike tilfeller kan et minirenseanlegg være den mest hensiktsmessige løsningen for å oppfylle disse kravene.

5. Gamle avløpssystemer:

Gamle avløpssystemer som krever hyppig vedlikehold eller som stadig bryter sammen, kan med fordel erstattes med et moderne minirenseanlegg. Dette vil gi en mer pålitelig og kostnadseffektiv løsning for behandling av avløpsvannet.

6. Miljøbevisste personer og organisasjoner:

Personer og organisasjoner som har et sterkt miljøengasjement og ønsker å redusere sin påvirkning på naturen, bør vurdere å installere et effektivt renseanlegg. Slike anlegg gir muligheten til å behandle avløpsvannet på stedet, redusere transport og minimere utslipp av forurensninger.

7. Større eiendommer med variert avløpsvann:

Større eiendommer, for eksempel landbrukseiendommer eller hoteller, kan ha en variert strøm av avløpsvann fra ulike kilder. Disse kan ha nytte av et minirenseanlegg som kan tilpasses for å takle ulike typer forurensninger.

8. Manglende tilgang på kommunalt avløpssystem:

På steder hvor kommunaltnett ikke er tilgjengelig eller hvor dette er overbelastet kan minirenseanlegg være en god løsning.

Oppsummering:

Et minirenseanlegg er en hensiktsmessig løsning for en rekke situasjoner og behov, inkludert eneboliger, fritidsboliger, mindre bedrifter, steder med strenge rensekrav, eldre avløpssystemer, miljøbevisste personer og organisasjoner, større eiendommer og de som ønsker uavhengighet. Før det tas en beslutning om å installere et minirenseanlegg, er det viktig å vurdere de spesifikke behovene og rådføre seg med eksperter innen avløpshåndtering for å sikre at løsningen dekker spesifikke behov.

Send forespørsel