VPI Oljeutskiller SUK

OLJEUTSKILLER

Alt-i-ett løsning som inneholder sandfang, utskiller, koalesensfilter og prøvetakingskum i en tank. SINTEF sertifisert iht. NS-EN 858-1. Denne modellen er vår mest populære oljeutskillermodell der kravet til renseeffekt er iht. Klasse 1 (5 mg/liter). Denne modellen gir en kompakt og enkel installasjon.

Produktfordeler

 • Renseeffekt iht. Klasse 1, NS-EN 858 (5 mg/liter)
 • Kompakt og enkel installasjon
 • Enkel drift og vedlikehold
 • SINTEF sertifisert iht. NS-EN 858-1
 • Kjøresterk installasjonsmulighet
 • Tilpasningsdyktig
 • Alt-i-ett-løsning (sandfang, utskiller, koalesensfilter og prøvetakingskum


NRF | Kapasitet | Våtvolum utskiller | Volum sandfang | Dimensjon (mm)
838 51 88 | NS 10 | 5 m³ | 2 m³ | Ø 1600x4100
838 51 89 | NS 15 | 6 m³ | 2 m³ | Ø 1600x4900
                 | NS 30 | 16 m³ | 3,6 m³ | Ø 2000x7500
                 | NS 50 | 28 m³ | 5,5 m³ | Ø 2400x8900

VPI Oljeutskiller U

OLJEUTSKILLER

Utskiller uten koalesensfilter (Klasse 2). Sandfang og prøvetakingskum leveres separat. Kan benyttes på anlegg der forurenset vann og olje forekommer i friform (uten mekaniske eller kjemiske emulsjoner).

Produktfordeler

 • Enkel installasjon
 • Enkel drift og vedlikehold
 • Produseres i korrosjonsfritt materiell GRP

NRF  Kapasitet  Våtvol. utskiller  Dimensjon (mm)
838 50 91  1,5 l/sek stående  1 m3Ø 1200x1500
838 50 92  6,0 l/sek stående 3 m3Ø 2000x1850 

VPI Oljeutskiller UK

KWE

Oljeutskiller med koalesensfilter og integrert prøvetakingskum. Sandfang leveres separat. Egner seg godt der det finnes et eksisterende sandfang eller anlegg med krav til større sandfangstørrelser.

Produktfordeler

 • SINTEF sertifisert  iht. NS-EN 858-1
 • Kompakt og enkel installasjon
 • Enkel drift og vedlikehold
 • Produseres i korrosjonsfritt materiell, GRP
 • Inkludert koalesensfilter og integrert prøvetakingskum

NRF | Kapasitet | Våtvolum utskiller | Dimensjon (mm)
839 03 21 | NS 10 | 5 m³ | Ø 1600x3200
839 03 22 | NS 15 | 6 m³ | Ø 1600x3800
  | NS 30 | 16 m³ | Ø 2000x6200
- | NS 50 | 28 m³ | Ø 2400x7500
- | NS 65 | 35 m³ | Ø 2400x9600
- | NS 80 | 44 m³ | Ø 3000x8100
- | NS 100 | 53 m³ | Ø 3000x9850

VPI Sandfang olje- og fettutskiller

OLJEUTSKILLER

Sandfang for olje- og fettutskiller produsert i korrosjonsfritt materiell GRP. Sandfangets funksjon er å holde tilbake sand og større partikler før avløpsvannet føres inn i oljeutskiller/fettutskiller delen.

Produktfordeler

 • Enkel installasjon
 • Enkel drift og vedlikehold
 • Kjøresterk installasjonsmulighet


NRF  Kapasitet  Dimensjon (mm)
324 05 61 Sandfang 1 m³ - stående Ø 1200x1500  
324 60 42 Sandfang 3 m³ - liggende Ø 1200x3100
324 05 63 Sandfang 4 m³ - stående Ø 2200x2150
324 60 43 Sandfang 5 m³ - liggende Ø 1600x2800
324 05 64 Sandfang 6 m³ - liggende Ø 2000x2440
324 05 65 Sandfang 8 m³ - liggende Ø 2000x3160
324 05 68 Sandfang 9 m³ - liggende Ø 2000x3520
324 05 67 Sandfang 12 m³ - liggende Ø 2000x4600
324 05 69 Sandfang 18 m³ - liggende Ø 2000x6760
324 05 71 Sandfang 27 m³ - liggende Ø 2000x10000