VPI Kompus GRP

PUMPESTASJONER

Våre VPI KOMPUS pumpestasjoner for avløpsvann finnes i en rekke ulike standardmodeller. Vi kan også tilpasse Kompus GRP-stasjoner etter ønsket stasjonshøyde, kapasitet, pumpelengde og løftehøyde. De leveres med enkelt- eller dobbeltpumper og egner seg til kloakk og spillvann. Stasjonene er komplette og klare for installering.

Produktfordeler

 • Komplett og klar for installering
 • Finnes i en rekke ulike standardmodeller
 • Kan tilpasses etter kundens behov
 • Produsent og utvikler med over 30 års erfaring

NRF  Modell  Ant.pumper  Ant.boenh.  Dimensjon
324 59 62 Kompus 61 - trykkavløp/ kvernpumpe - 1 fas/ 230V 1 1-3 ø 600 x 700
324 59 63 Kompus 81 - trykkavløp/ kvernpumpe - 1 fas/ 230V1 1-3 ø 800 x 700
324 59 65 Kompus 08-1 - trykkavløp/ kvernpumpe - 1 fas/ 230V11-5ø 800 x 2000
Kompus 08-1 – 3 fas med skap11-3ø 800 x 2000
324 59 66Kompus 08-2 - trykkavløp/ 2x kvernpumper- 3 fas/ 230V25-8ø 800 x 2300
324 59 67Kompus 12-1 - trykkavløp/ kvernpumpe- 1 fas/ 230V12-5ø 1200 x 2300
Kompus 12-1 – 3 fas med skap12-5ø 1200 x 2300
324 59 68Kompus 12-2 - trykkavløp/ 2x kvernpumper- 3 fas/ 230V26-25ø 1200 x 2300 

VPI Pumpestasjon kommunalteknisk

PUMPESTASJONER

Som ledende produsent av prefabrikkerte pumpestasjoner i GRP, tilbyr vi et stort utvalg av løsninger, varianter og størrelser. Våre prefabrikkerte overbygg er konstruert etter ønske og kan tilpasses til lokale krav og spesifikasjoner. Anlegget leveres i rustfritt materiale som bidrar til et robust anlegg. Pumpestasjonen har kort monteringstid, tilfredstiller markedetes HMS krav, har god servicetilgang til utstyret, kan leveres med FEM-analyse og kan leveres med volum opp til 100m3.

Produktfordeler

 • Kort monteringstid 
 • Tilfredstiller markedets HMS krav
 • Enkel vedlikehold med god tilgang til utstyret
 • Kan leveres med FEM-analyse (dimensjoneringskrav av styrken til pumpesumpen)
 • Kan leveres med volum opp til 100m3 (i tillegg til seriekobling ved større behov)
 • Produseres i rustfritt materiell (GRP)


VPI Støtbelaster for infiltrasjon og gråvann

PUMPESTASJONER

Støtbelaster brukes oftest mellom slamavskiller og infiltrasjonsgrøft i et trykkinfiltrasjonsanlegg. Støtbelastere sørger for at avløpsvannet tilføres etterfølgende rensefilter, og fordeler avslammet vann over hele infiltrasjonsflaten. Støtbelastere tilpasses etter pumpevolum, luftehøyde, pumpelengde og vannmengde. De kan også brukes til å transportere overvann til mottaker.

Produktfordeler

 • Enkel drift og vedlikehold
 • Produsent med over 30 års erfaring
 • Kan tilpasses etter kundens behov
 • Kan leveres med 1 og 2 pumper etter prosjektbehov

NRF | Modell | Dimensjon (mm)
3241003 | Støtbelaster P-750 / MF 354 | ø 800x1500
3241006 | Støtbelaster P-750 / MF 504 | ø 800x1500
3241011 | Støtbelaster P-1000 / MF 504 | ø 1200x1680

Kontakt oss