VPI Baga slamavskiller med integrert støtenhet

SLAMAVSKILLERE

Tanken kan utstyres med pumpe som en integrert støtbelaster, og benyttes i anlegg med krav til trykkinfiltrasjon og ved behov for pumping av vann videre. Modellen kombinerer sedimentering og trykkstøt i en og samme konstruksjon, noe som er kostnadssparende for anleggsarbeidet (en tank istedenfor to). Standardløsningen egner seg for inntil to/tre boligenheter avhengig av pumpelengde og løftehøyde til etterfølgende rensetrinn.

Produktfordeler

 • Plass- og kostnadsbesparende (støtbelaster integrert i avskiller)
 • Unike hydrauliske og partikkelutskillende egenskaper
 • SINTEF-godkjent NS-EN 12566-1
 • Unik renseeffekt (nestne null partikkelutslipp)
 • Tømmevennlig konstruksjon
 • Lett ommbyggbar modell

NRF nr. | Baga slamavskiller m/ integrert støtbelaster | Størrelse (mm) | Høyde (c/c) innløp (mm) | Høyde (c/c) utløp (mm) | Vekt ca. (kg)
324 62 61 | 1m³ | Ø 1200 x 1680 | 1130 | 1030 | 80
324 62 62 | 2m³ | Ø 1600 x 1850 | 1250 | 1150 | 130
324 62 57 | 3m³ | Ø 2000 x 1850 | 1235 | 1135 | 180
324 62 64 | 4m³ | Ø 2200 x 2150 | 1535 | 1435 | 220
324 62 59 | 7m³ | Ø 2400 x 2800 | 1950 | 1850 | 360

Standard pumpe dekker et støtbehov for inntil 20m pumpelengde og 3m løftehøyde.
For slamavskiller med integrert støtenhet anbefales det å installere fulltankalarm.

VPI Baga slamavskiller

SLAMAVSKILLERE

Kjennetegnes ved sine unike hydrauliske og partikkelutskillende egenskaper. Konstruksjonen gir svært høy renseeffekt i et meget tømmevennlig konstruksjon. Nærmest null partikkelutslipp. Forlenger levetiden til etterfølgende jordrensanlegg. Pumpe kan ettermonteres i tank ved behov. Kan enkelt bygges om til et renseanlegg. Enkel drift og vedlikehold.

Produktfordeler

 • Unike hydrauliske og partikkelutskillende egenskaper
 • SINTEF-godkjent NS-EN 12566-1
 • Unik renseeffekt (nesten null partikkelutslipp)
 • Tømmevennlig konstruksjon
 • Lett ommbyggbar modell

NRF nr. | Baga slamavskiller produkt | Størrelse (mm) | Høyde (c/c) innløp (mm) | Høyde (c/c) utløp (mm) | Vekt ca. (kg)
 
324 62 03 | 1m³ | Ø 1200 x 1680 | 1130 | 1030 | 70
324 05 72 | 2m³ | Ø 1600 x 1850 | 1250 | 1150 | 120
324 62 51 | 3m³ | Ø 2000 x 1850 | 1235 | 1135 | 170
324 62 63 | 4m³ | Ø 2200 x 2150 | 1535 | 1435 | 210
324 62 54 | 7m³ | Ø 2400 x 2800 | 1950 | 1850 | 350
324 62 55 | 9m³ | Ø 2400 x 3300 | 2450 | 2350 | 450

Tilbehør

Forankringsett type | 1
Fulltanksalarm m/lyd, lys, 9V og 230V | 9/230V
Skjøtestykke, H 500 mm – 1000 mm | Ø 600
Tanklokk m/låsepinne | Ø 600
Gummipakning (smalt og bredt spor) | Ø110/160

VPI Slamavskiller liggende

SLAMAVSKILLERE

Vi kan tilby et bredt produktsortiment som passer til en rekke ulike bruksområder. Vi tilbyr slamavskillere i våtvolumstørrelser fra 1,0m3 til 100,0m3 som enkeltstående enheter. Løsning for store anlegg kan bygges i flere tanker. Slamavskiller som eneste rensetrinn, for eksempel direkte utslipp til sjø. Forbehandling for infiltrasjon, våtmark eller andre typer biofiltre. Forbehandling for renseanlegg. Våre standard slamavskillere inntil 50 pe er SINTEF sertifisert iht. NS-EN 12566-1.

Produktfordeler

 • SINTEF sertifisert iht. NS-EN 12566-1
 • Bredt produktsortiment
 • Kjøresterk installasjonsmulighet
 • Egnet for både bakke- og nedgravd montering
 • Enkel drift
 • Dimensjoneres iht. VA/Miljøblad nr.48

NRF nr. | Slamavskiller - liggende | Størrelse (mm) | Høyde (c/c) innløp (mm) | Høyde (c/c) utløp (mm)
324 62 06 | 2m³ | Ø 1200 x 2250 | 1100 | 1000
324 62 13 | 4m³ | Ø 1200 x 4320 | 1150 | 1050
324 62 16 | 7m³ | Ø 1600 x 4300 | 1400 | 1300
324 62 19 | 9.5m³ | Ø 1600 x 5750 | 1750 | 1650
324 62 24 | 12m³ | Ø 1600 x 7150 | 1400 | 1300

Kontakt oss