VPI Gråvannsanlegg

GRÅVANNSANLEGG

Med gråvann menes avløpsvann fra dusj, bad, vask og oppvask. Gråvannsanlegg kombineres vanligvis med separat løsning for toalett. Våre anlegg leveres som en pakkeløsning bestående av slamavskiller med integrert pumpe, filterkum med sprededyser og filtermasse. Har en naturlig renseprosess uten tilsetting av kjemikalier. Ved hjelp av filterbasert renseteknologi oppnås høy renseeffekt på blant annet fosfor og organisk materiale. Dimensjonert iht. til VA-Miljøblad nr. 60

Produktfordeler

  • Dimensjonert iht. til VA-Miljøblad nr. 60
  • Renseprosess uten tilsetting av kjemikalier
  • Pakkeløsning
  • Norsk produsent med over 30 års erfaring

NRF nr | Antall hytter | Størrelse slamavskiller | Størrelse på filterkum
3245941 | 1 | 1m³ - Ø1200 x 1680 mm | 2m² - Ø1600 x 1600 mm
3245942 | 2/1 hus | 2m³ - Ø1600 x 1850 mm | 4,5m² - Ø2400 x 1600 mm
3245943 | 3 | 3m³ - Ø2000 x 1850 mm | 2m² + 4,5m²

Større anlegg for både boliger og hytter kan leveres på forespørsel.

VPI Synkekum for utslagsvann

GRÅVANNSANLEGG

Er en enkel konstruksjon for utslipp av gråvann på hytta. Et slikt filter kan benyttes for hytter uten innlagt vann med kun utslagsvask og lignende. Kummen graves ned og fylles med Lecastein eller sand. På toppen av Lecaen legges en steinplate/helle for å fordele gråvannet. Filterkummer benyttes i forbindelse med sekundærrensing av avløpsvann. Produktene har flere bruksområder som bl.a at den kan erstatte sandfiltergrøft og forfilter til våtmarksanlegg

Produktfordeler

  • Enkel installasjon,  drift og vedlikehold
  • Norsk produsent med over 30 års erfaring
  • Produsert i GRP, svært robust og gir lang levetid
  • Stabilt driftsforhold

NRF nr. | Anleggstype | Diameter
324 60 03 | Gråvannsfilter/synkekum (fra utslagsvask) | Ø 1200 x 1400

Kontakt oss